Phòng

Nhận phòng từ 15:00 - 00:00 giờ / Trả phòng đến 10:00
Khách hàng liên tục sẽ đổi khăn, thu gom rác trong thùng rác và trao đổi bàn chải đánh răng. Đối với những khách lưu trú từ 3 đêm trở lên, hãy dọn dẹp trang điểm và dọn dẹp phòng nghỉ, thay dép và áo choàng cứ 3 ngày / lần.